AlifKhwab Nama

Khwab mein Aata Chan nay Ki Tabeer

Aaridpaiz

Khwab mein Aata Chan nay Ki Tabeer

aard peez yani aata channay wala hazrat karmani rahmatullah alaihi ne farmaya hai keh aata channay wala aisa mard hai keh apnay doston aur khawaishon mein phirta hai.

hazrat ibn e sereen rahmatullah alaihi ne farmaya hai keh aata channay wali aurat hai jo fazooli aur khaami karti hai, agar aata channay walay ne bohat sa aata liya ya us ko kisi ne diya hai to daleel hai keh koi aurat ya khadim jesa keh ham ne bayan kia hai us ka dost hoga.

baaz tabeer bayan karnay waly kehtay hain keh naik aadmi hai jo us ki khidmat mein muqeem hoga aur dost ho jaega, hazrat jafar sadiq razi Allah hu anha ne farmaya hai keh aata channay wala chaar qisam par hai, Awwal: naik admi, Doom: Fazool aurat, Soom: khadim, chaharam: thora nafa.

Leave a Reply

Back to top button